अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाली राजदूतावास, कायरोको अत्यन्त जरुरी सूचना कोरोना भाइरसको प्रकोप विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिरहेको सन्दर्भमा त्यसको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार तथा प्रतिकार्य तयारीका लागि नेपाल सरकारबाट विभिन्न प्रयासहरु भैरहेका छन् । १. नेपाल सरकारले समय समयमा गर्ने बन्दावन्दी, उडान प्रतिवन्ध तथा उद्दार सेवाका लागी सञ्चालन गर्ने चार्टर सेवा, हवाई टिकट, क्वारेन्टिन व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी नेपालको भ्रमण गर्नु हुन राजदूतावास अनुरोध गर्दछ

PRESS RELEASE ON INAUGURAL PROGRAM OF VNY 2020

Press Release The Embassy of Nepal in Cairo organized an inaugural program of the Visit Nepal Year 2020 (VNY 2020) in Egypt on 07 January 2020 at the Marriott Hotel in Zamalek. The Program was attended by the senior government officials, travel entrepreneurs, airlines representatives, media people, Egyptian friends of Nepal, among others. Addressing the audience, the Ambassador of Nepal

Press Releases on National Day Celebrations

National Day Celebration The Embassy of Nepal in Cairo hosted a reception to celebrate the national day (constitution day) of Nepal at Conrad Hotel, at the center of Cairo on Wednesday, 18 September 2019. H. E. Mr. Hani Salem, Assistant Foreign Minister for Asian Affairs of Egyptian Ministry of Foreign Affairs participated the function as Chief Guest. Senior government officials,