विदेशबाट नेपाल प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको लागि जरुरी सूचना